Regulamin karty stałego Klienta

 


NINIEJSZY REGULAMIN OKREŚLA ZASADY PRZYZNAWANIA I KORZYSTANIA Z KARTY STAŁEGO KLIENTA, WYSTAWIONEJ PRZEZ SALON SECRET OF BEAUTY

 

 1. Kartę Stałego Klienta  otrzymuje każdy Klient, który zdobędzie 10 pkt w salonie Secret of Beauty.
 2. Punkty przyznawane są w następujący sposób: za każde wydane 10zł przyznajemy 1 pkt ( 1 pkt. jest równowartością 1zł).
 3. Uzyskane punkty, posiadacz karty, może wykorzystać na zabiegi kosmetyczne w salonie Secret of Beuty.
 4. Zniżka Karty Stałego Klienta nie łączy się z innymi rabatami, promocjami, ani z pakietami zabiegów (z użyciem urządzeń).
 5. Karta Stałego Klienta  nie obejmuje zabiegów medycyny estetycznej, makijażu permanentnego, masaży.
 6. Zniżka Karty Stałego Klienta nie obejmuje zakupu kosmetyków.
 7. Posiadaczem Karty Stałego Klienta jest osoba, której Imię i Nazwisko widnieje na karcie. Karty nie można wypożyczyć lub odsprzedać innej osobie.
 8. Posiadacz Karty, w momencie posługiwania się nią, może zostać poproszony o okazanie dowodu tożsamości.
 9. Salon Secret of Beauty ma prawo do odmowy wystawienia karty, w przypadku nie spełnienia wymogów zawartych w Regulaminie.
 10. Karta Stałego Klienta jest ważna bezterminowo.
 11. Klient akceptuje postanowienia zawarte w Regulaminie w momencie potwierdzenia chęci otrzymania Karty Stałego Klienta.
 12. Treść regulaminu jest udostępniona w recepcji salonu oraz na stronie www.secretofbeauty.pl
 13. Salon Secret of Beauty zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie Karty Stałego Klienta.
 14. Za termin wniesienia zmian należy przyjąć termin opublikowania nowej wersji regulaminu na stronie www.secretofbeauty.pl

Regulamin obowiązuje od dnia 12.06.2017r.